2022-12-08 Asociacijos susirinkimo protokolas:

Dalyvaja:

Darius Laukys (Pikeris LT), Mindaugas Limontas (KRŽ Feeder Team), Valdemar Smykovskij (Dunaev Vilnius), Evaldas Tarasevičius (NŽK „Nemunas“), Ričardas Jankevičius (Žvejo Kelias), Vilius Bagdišanka (Geležinis Lydys), Paulius Siaurusevičius (Tau Kimba), Rūtenis Rozenbergas (Dugninė Meškerė), Vitalijus Barštys (Žūklės Menas), Ainius Jankūnas (Fidermenų Klubas), Rolfas Bitinas (Tinca), Tadas Bosas (Ažūklė klubas, VŠĮ), Ruslan Carik (Fideris), Audrius Morkūnas (Fisheris LT), Ruslanas Rybakovas (Žvejo Tribūna), Egidijus Krajevas (Inkaras), Tadas Vasiliauskas (Žemaitijos Kablys), Laurynas Stripeika (Panevežio Krašto Žvejai), Aivaras Babachinas (Fishing Fanatics).

Dalyvauja 19 Asociacijos narių, kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1. 2021m finansinė metų ataskaita.

2. Čempionato ir 2 lygos organizaciniai klausimai (ar čempionate atsisakoma atsarginių sportininkų, jei taip, komandų skaičius čempionate, iš 2 lygos patenkančių komandų skaičius, čempionato ir 2 lygos mokesčiai)

3. 2023m. čempionate ir 2 lygoje dalyvaujančių komandų preliminarus patvirtinimas.

4. Vandens telkiniai ir datos kur vyks 2023m. čempionatas bei 2 lygos varžybos.

5. Klubų atsakingų už atskirų etapų organizavimą paskirstymas.

6. Rinktinės trenerių štabo rinkimas ir su tuo susiję klausimai. Rinktinės formavimo klausimai.

7. Asociacijos pavadinimo keitimas, įstatų papildymas, įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.

8. Čempionato nuostatų keitimas/papildymas. a) Gyvi masalai; b) Rūkymas; c) Teisėjavimo klausimai (teisėjų pareigos ir kiti klausimai su teisėjavimu); d) Dėl tinkamo sektorių paruošimo.

9. Kiti klausimai.

1 SVARSTYTA. Pristatyta preliminari 2022m. finansinė ataskaita.

2 SVARSTYTA. Čempionato ir 2 lygos organizaciniai klausimai (ar čempionate atsisakoma atsarginių sportininkų, jei taip, komandų skaičius čempionate, iš 2 lygos patenkančių komandų skaičius, čempionato ir 2 lygos mokesčiai).

a) Buvo svarstoma atsisakyti atsarginių sportininkų čempionate.

Pritarta, 13 už, 6 prieš.

b) Buvo svarstoma kiek komandų nuo 2023 metų dalyvaus Lietuvos dugninės meškerės čempionate. Buvo nutarta, kad čempionate dalyvaus 16 komandų.

Pritarta, 14 už, 5 prieš.

c) Buvo svarstoma kiek komandų pereis iš 2 lygos į 2023m čempionatą, padidinus komandų skaičių iki 16, nutarta, kad iš antros lygos 2023m. ateis 6 komandos.

Pritarta, 13 už, 3 prieš, 3 susilaikė.

d) Buvo svarstoma, kiek komandų iš 2 lygos į Čempionatą ateis nuo 2024m., buvo pasiūlyti 2 variantai 4 arba 6.

Pritarta variantui, kad po 2023m., sezono, 4 komandos iškris iš Čempionato, o 4 komandos ateis iš 2 lygos. Pritarta, 17 už, 2 prieš.

e) Buvo svarstyta pakelti sportininko startinį mokestį (buvo 20 eurų), buvo pasiūlyti du variantai pakelti iki 25 arba iki 30 eurų.

Pritarta pakelti iki 30 eurų, 13 už 30 eurų, 6 už 25 eurus.

f) Buvo svarstyta pakelti komandos startinį mokestį 2 lygos komandoms nuo 150 eurų iki 200 eurų.

Pritarta, 15 už, 3 prieš, 1 susilaikė.

3 SVARSTYTA. 2023m. čempionate ir 2 lygoje dalyvaujančių komandų preliminarus patvirtinimas. Buvo aptartas preliminarus čempionate ir 2 lygoje dalyvaujančių komandų sąrašas.

4 SVARSTYTA. Vandens telkiniai ir datos kur vyks 2023m. čempionatas bei 2 lygos varžybos.

a) Lietuvos dugninės meškerės čempionatas numatomas šiomis datomis ir šiuose vandens telkiniuose.

1 etapas, Širvintų tv., Gegužės 27-28d.

2 etapas, Valiulių tv., Birželio 24-25d.

3 etapas, Vaitiekūnų tv (jei netilpsime Dubuliai)., Rugpjūčio 12-13d.

4 etapas, Kuršių m., Smiltynė, Rugsėjo 23-24d.

b) 2 lygos varžybos numatomos šiuose telkiniuose ir šiomis datomis.

1 etapas, Skirvytė, Gegužės 20-21d.

2 etapas, Valiulių tv., Liepos 1-2d.

3 etapas, Širvintų tv., Rugsėjo 16-17d.

5 SVARSTYTA. Klubų atsakingų už atskirų etapų organizavimą paskirstymas. Lietuvos dugninės meškerės Čempionatas:

1 etapas, Širvintų tv., Gegužės 27-28d. (Žūklės Menas, Fishing Fantic, Žvejo Tribūna).

2 etapas, Valiulių tv., Birželio 24-25d. (Ažūklė, Fidermenų klubas).

3 etapas, Vaitiekūnų tv (jei netilpsime Dubuliai)., Rugpjūčio 12-13d. (Tau Kimba, Žemaitijos Kablys).

4 etapas, Kuršių m., Smiltynė, Rugsėjo 23-24d. (Klaipėdos rajono žvejai, Žvejo Kelias).

b) 2 lyga. 1 etapas, Skirvytė, Gegužės 20-21d. (Žvejo kelias, Tinca).

2 etapas, Valiulių tv., Liepos 1-2d. (Fisheris LT, Inkaras).

3 etapas, Širvintų tv., Rugsėjo 16-17d. (Geležinis Lydys, Ažūklė).

6 SVARSTYTA. Rinktinės trenerių štabo rinkimas ir su tuo susiję klausimai. Rinktinės formavimo klausimai.

a) Buvo svarstoma kaip turėtų būti renkamas rinktinės trenerių štabas, buvo iškelti du variantai, 1. kad rinktinės treneris kaip ir ankščiau būtų renkamas asociacijos narių, 2. kad rinktinės trenerius išsirinktu komanda važiuojanti į pasaulio čempionatą.

Pritarta, kad trenerius rinktų asociacijos nariai, už 1 variantą balsavo 7, už 2 variantą 6, susilaikė 6.

b) Buvo svarstoma, dėl rinktinės formavimo, buvo iškeltas siūlymas, kad rinktinė būtų formuojama iš pirmų 3 pagal čempionato reitingą sportininkų, ir papildomai iš atrankos atėjusių sportininkų.

Nepritarta, 6 už, 11 prieš, 2 susilaikė.

7 SVARSTYTA. Asociacijos pavadinimo keitimas, įstatų papildymas, įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas. Nutarta pakeisti asociacijos pavadinimą iš Lietuvos fiderio asociacija į Lietuvos dugninės meškerės asociacija. Suteikti įgaliojimus įstatus pasirašyti Viliuis Bagdišankai.

Pritarta vienbalsiai.

8 SVARSTYTA. Čempionato nuostatų keitimas/papildymas. Gyvi masalai, rūkymas, teisėjavimo klausimai (teisėjų pareigos ir kiti klausimai su teisėjavimu), Dėl tinkamo sektorių paruošimo.

a) Buvo svarstom ar palikti tokį patį leidžiama masalų kiekį, kaip ir ankstesniais metais.

Pritarta palikti, 13 už, 3 prieš, susilaikė.

b) Nutarta uždrausti rūkyti čempionato ir 2 lygos varžybų metu, varžybų sektoriuose.

Pritarta, 16 už, 2 prieš, 1 susilaikė.

c) Aptarti teisėjavimo klausimai.

d) Buvo aptartas siūlymas, kad sportininkai, treniruočių metu, tinkamai sutvarkytu varžybų sektorius.

Nutarta šį siūlymą palikti rekomendacinio pobūdžio.

9 SVARSTYTA. Kiti klausimai.

a) Svarstyta abiejų varžybų dienų laiko suvienodinimas, kad abi dienas varžybos startas būtų 10 ryto.

Pritarta vienbalsiai.

b) Svarstyta, kad visi 4 čempionato etapai būtų įskaitiniai, ir nebebūtų braukiamo etapo.

Nepritarta, 3 už, 12 prieš, 4 susilaikę.

c) Buvo svarstyta, kad komandą iškovojusią teisę vykti į klubinį pasaulio čempionatą turi sudaryti ne mažiau 5 sportininkų atstovaujančių tą klubą, arba einamųjų metų sezone, negaudžiusiu kitame klube.

Pritarta, 18 už, 1 prieš.

Penktasis pasaulio klubų dugninės meškerės čempionatas

Baigėsi penktasis pasaulio klubų dugninės meškerės čempionatas Italijoje, kuriame Lietuvą atstovavo du klubai. Sveikiname Feedermen komandą užėmusią itin aukštą 4-ą vietą pasaulyje, tai kol kas geriausias rezultatas Lietuvos istorijoje, dugninės meškerės disciplinoje, šaunuoliai vyrai! Taip pat sveikiname 22-ą vietą tarp 43 komandų užėmusią, Žvejo Kelio komandą!

Lietuvos dugninės meškerės varžybų tvarkaraštis 2022 m.:

A lygos varžybų tvarkaraštis:

1 etapas: Skirvytė (2-oji krantinė), gegužės 21–22 d.

2 etapas: Kauno marios, birželio 18–19 d.

3 etapas: Smiltynė, rugpjūčio 6–7 d.

4 etapas: Valiulių tvenkinys, rugsėjo 17–18 d.

B lygos varžybų tvarkaraštis:

1 etapas: Valiulių tvenkinys, birželio 11–12 d.

2 etapas: Nemunas (ties Jurbarku), liepos 16–17 d.

3 etapas: Skirvytė (2-oji krantinė), rugsėjo 10–11 d.

2021-12-03 Asociacijos susirinkimo protokolas:

Dalyvauja:

Lietuvos Fiderio Asociacijos (toliau – Asociacija) nariai: Paulius Grigaitis (Pikeris LT), Mindaugas Limontas (KRŽ Feeder Team), Valdemar Smykovskij (DM Team), Marijus Eigirdas (Flagman), Ugnius Jurevičius (Taparas), Evaldas Tarasevičius (NŽK „Nemunas“), Ričardas Jankevičius (Žvejo Kelias), Vilius Bagdišanka (Geležinis Lydys), Ruslanas Rybakovas (Žvejo Tribūna), Paulius Siaurusevičius (Tau Kimba), Vytautas Šukevičius (Feederfishing), Vitalijus Barštys (Žūklės Menas), Ainius Jankūnas (Feedermen Club), Laurynas Nikliauza (Tinca), Jevgenijus Grabinskis (Team Dunaev Vilnius), Tadas Ignatavičius (Ažūklė klubas, VŠĮ), Dmitrij Babenko (Fideris), Vytautas Nenorta (Fisheris), Aivaras Babachinas (Fishing Fanatics).

Svečiai: Tomas Navalinskas, Mantas Juknevičius

Dalyvauja 19 Asociacijos narių, kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1.     2021m finansinė metų ataskaita.

2.     Prezidento/valdybos/revizoriaus rinkimai.

3.     2022m. čempionate dalyvaujančių komandų patvirtinimas.

4.     Mokesčiai susiję su dalyvavimu čempionate, teisėjavimas.

5.     Vandens telkiniai ir datos kur vyks 2022m čempionatas bei 2 lygos varžybos.

6.     Klubų atsakingų už atskirų etapų organizavimą paskirstymas.

7.     Čempionato nuostatų keitimas/papildymas.

a)     Gyvi masalai, priedai, jaukai, šių punktų sukonkretinimas.

b)     Rūkymas

8.     Kiti klausimai.

 1. SVARSTYTA. Pristatyta preliminari finansų ataskaita, kuri bus patikslinta, po finansinių metų pabaigos, ir bus pristatyta papildyta.

2. SVARSTYTA. Asociacijos prezidentu išrinktas Vilius Bagdišanka

Pritarta vienbalsiai

Valdybos nariais išrinkta: Mindaugas Limontas, Mantas Juknevičius, Ričardas Jankevičius, Andrius Šerpenskas.

Pritarta vienbalsiai

Revizoriumi išrinktas Vitalijus Barštys.

3. SVARSTYTA. 2022m. Lietuvos Dugninės Meškerės Čempionate dalyvaus 14 komandų: Feederfishing, Taparas, Feedermen Club, Ažūklė-VDE, Flagman, KRŽ Feeder Team, Geležinis Lydys, Žvejo Kelias, Browning Team Lietuva, Dunaev Team Vilnius, Žvejo Tribūna, Fishing Fanatics 1, Fishing Fanatics 2, Pikeris.lt.

4. SVARSTYTA.

a) 2 Lygoje dalyvaujančioms komandoms taikyti 150 eurų komandos startinį mokestį, kuris turi būti sumokėtas iki Sausio 31d., taip pat taikomas 20 eurų etapo startinis mokestis kiekvienam etapui, kiekvienam sportininkui.

Pritarta, 14 balsų už, 5 balsai prieš.

b) Svarstyta pakelti užmokestį teisėjams už darbą varžybų metu. Nutarta Vyr. teisėjui mokėti 300 eurų, teisėjui 200 eurų, už darbą vieno etapo metu.

Pritarta vienbalsiai.

5. SVARSTYTA. Vandens telkiniai ir datos kur vyks 2022m čempionatas bei 2 lygos varžybos.

a) Lietuvos dugninės meškerės čempionatas numatomas šiomis datomis, ir šiuose vandens telkiniuose: 1 etapas Skirvytė, gegužės 21-22d., 2 etapas Dailidės tvenkinys (Alytus), birželio 18-19d., 3 etapas Smiltynė, rugpjūčio 6-7d., 4 etapas Valiulių tvenkinys Rugsėjo 17-18d.

Pritarta vienbalsiai.

b) 2 lygos čempionatas vyksta 3 etapais: 1 etapas Valiulių tvenkinys, Birželio 11-12d, 2 etapas Nemunas (ties Jurbarku), Liepos 16-17d., 3 etapas Skirvytė, Rugsėjo 10-11d.

Pritarta vienbalsiai.

6. SVARSTYTA. Klubų atsakingų už atskirų etapų organizavimą paskirstymas. Teisėjavimas.

Nutarta, kad šių Čempionato etapų organizavimu rūpinasi šie klubai:

1 etapas, Skirvytė: Fishing Fanatics, Browning, Dunaev.

2 etapas, Dailidės tv (Alytus):Taparas, Pikeris, Flagman.

3 etapas, Smiltynė: KRŽ Feeder Team.

4 etapas, Valiulių tv: Feedermen, Ažūklė, Geležinis Lydys

2 Lygos varžybų atskirais etapais rūpinasi:

1 etapas, Valiulių tv.: Tau Kimba, Nemunas.

2 etapas, Nemunas (Jurbarkas): Žvejo Kelias, Inkaras.

3 etapas, Skirvytė: Tinca, Žvejo Tribūna.

7. SVARSTYTA. Čempionato nuostatų keitimas/papildymas:

NUTARTA.

a)     Tikrinamų jaukų kiekį pakeisti iš 12L į 15L, pagal Fipsed taisykles

b)     Aromatiniai skysčiai neturi viršyti 100ml, ant pakuotės turi būti gamintojo lipdukas su nurodyta talpa. Sausos aromos neribojamos, bet turi tilpti į bendrą 15L kiekį.

c)     Jokie gyvūninės kilmės priedai negali būti dedami į jauką iki jaukų/masalų patikrinimo, tame tarpe kasteris/Liwi priedai.

d)     Rūkimas nebus draudžiamas.

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

a) Geltona kortelė galioja ne vienus kalendorinius metus, o vieną sezoną, sezonui pasibaigus visos geltonos kortelės anuliuojasi.

Pritarta vienbalsiai

b) Sportininkas, labai šiurkščiai pažeidęs Asociacijos taisykles ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, savo veiksmais pakenkęs Asociacijos reputacijai ir geram vardui, taip pat sportininkas patenkantis pagal reitingą į rinktinę, ir sutikęs vykti atstovauti Lietuvą, likus mažiau nei trims mėnesiams praneša, kad be pateisinamos priežasties negali/nenori vykti/būti rinktinėje, bus 2 metams pašalinami iš Lietuvos Fiderio Asociacijos rengiamų varžybų.

Pritarta vienbalsiai

c) Nutarta, kad svėrimų metu būtų naudojamas kubilas, į kurį būtų pamerktas svėrimo tinklas, ir į jį būtų pilama žuvis prieš svėrimą.

Susirinkimo pirmininkas Mantas Juknevičius

Susirinkimo sekretorius Vilius Bagdišanka